2018-2023 წლებში განათლების სფეროში მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდება


     2018-2023 წლებში განათლების სფეროში მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდება.

► განათლების რეფორმა განხორციელდება ხუთი მიმართულებით:

• სკოლამდელი განათლება;

• ზოგადი განათლება;

• პროფესიული განათლება;

• უმაღლესი განათლება;

• მეცნიერება.

► რეფორმირებული სკოლა ორიენტირებული იქნება მოსწავლის პიროვნულ განვითარებაზე, ინოვაციურობაზე, ინკლუზიურობაზე, ეროვნულ და კულტურულ ფასეულობებზე.

► გადაიხედება მასწავლებლების სახელფასო პოლიტიკა, პირველ ეტაპზე, 2018-2019 სასწავლო წლის განმავლობაში გაზრდილ ხელფასს მიიღებს დაახლოებით 10 000-მდე მასწავლებელი, ხოლო ამოცანაა, 2022 წლისთვის, საჯარო სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლის საშუალო ხელფასი გაიზარდოს სამჯერ.

► ძლიერ თანამედროვე სკოლაში აუცილებლად იქნება უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემო.

► სკოლებში დაინერგება სწავლების ახალი მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველზეც ასწავლიან გადამზადებული მასწავლებლები.

► სკოლებს მიეცემა თავისუფლება გარკვეული საგნების სწავლების მეთოდოლოგიის ნაწილში.

► განახლდება სკოლის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უპასუხებს ახალ მიზნებს და ამოცანებს.

► 2019 წელს დაიწყება 50 სკოლით და ეტაპობრივად მოხდება სკოლებში სწავლის ახალი მოდელის დანერგვა, ხოლო 2023 წლისთვის 2000-ზე მეტ სკოლაში სრულად იქნება დანერგილი ეს მოდელი.
скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно