ჩვენ შესახებ

           

 

 

საინფორმაციო – ანალიტიკური გამოცემა ,,ულტრაპრესი” დამოუკიდებელი მედია საშუალებაა. გამოცემის მიზანი მნიშვნელოვანი თემების და ისეთი საკითხების გაშუქებაა, რომელიც რიგი მიზეზების გამო იგნორირებულია.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                                მასალის გამოქვეყნების პირობები

– მასალის გამოყენება პირადი მოხმარებისთვის უფასოა;

–  მედიასაშუალებებში ინფორმაციის გამოყენებისას უნდა მიეთითოს წყარო – „ულტრაპრესი”/  www.ultrapress.ge;

– ექსკლუზიური მასალის გამოყენება დამახინჯებით, წყაროს მითითების გარეშე, ასევე ფორმატის შეცვლით ჩაითვლება ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფად და გახდება კანონით გათვალისწინებული ქმედებების დაწყების საფუძველი;

– ინტერნეტ-გამოცემებისა და რესურსებისთვის უფასოდ მასალის გამოყენების შესაძლებლობა განიხილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი გამოცემა (რესურსი) აქვეყნებს პუბლიკაციის ან სხვა მასალის სათაურს, პირველ აბზაცს და ჰიპერბმულს.

– სოციალურ ქსელებში, ანალოგიურ ინტერნეტ-საშუალებებში, რომლებიც განეკუთვნებიან პირადი მოხმარების კატეგორიას, აუცილებელია წყაროს მითითება, ხოლო ბლოგებში მასალის (ციტატების) გამოყენებისას ჰიპერბმულის  მითითება.

–საინფორმაციო-ანალიტიკური გამოცემა ,,ულტრაპრესი” ხელმძღვანელობს თავისუფალი პრესის პრინციპებით.

– რედაქციაში შემოსული მასალები არ რეცენზირდება და ავტორებს არ უბრუნდება.

– ავტორთა აზრი შესაძლოა არ ემთხვეოდეს რედაქციის აზრს.

– სტატიაში გამოქვეყნებული მასალების სიზუსტეზე პასუხს აგებს ავტორი.

– ყველა საავტორო უფლება დაცულია.    Copyright ©


скачать софт