აფხაზი სეპარატისტი ლიდერები დარწმუნდნენ, რომ აფხაზეთის "დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა" ფიქციაა– ჯუმბერ კირვალიძე

აფხაზი სეპარატისტი ლიდერები დარწმუნდნენ, რომ აფხაზეთის

      პოლიტოლოგი ჯუმბერ კირვალიძე ქართულ–აფხაზურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით შემდეგი შინაარსის მოსაზრებას აქვეყნებს:        აფხაზი სეპარატისტი ლიდერები 25 წლიანი....